Avís Legal

1. Avís Legal I Condicions D’Ús


Es troba en un espai 100% segur, per tant, complint amb el deure d’informació contingut en l’article 10 De La Llei 34/2002, d ‘ 11 de juliol, De Serveis De La Societat De La Informació i De Comerç Electrònic, s’indica a continuació:


1.1. Dades identificatives Del Responsable

Tal com estableix La Llei 34/2002, d ‘ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informo que:

La nostra denominació social és: Gonzalo Camacho Rodríguez, 47906696L, Carrer Praga Nº6 Barcelona (08024), Barcelona, Espanya, a partir d’ara, L’EMPRESA.

El correu electrònic de contacte és [email protected] ser la nostra activitat social la de prestar serveis de classes de música i bateria.


1.2. Finalitat De La Pàgina

Els serveis prestats pel responsable del portal són els següents: la prestació d’informació sobre serveis de promoció immobiliària i activitats de compravenda i intermediació de tot tipus de finques, rústiques i urbanes. Rehabilitació i construcció de tot tipus d’edificis. Respondre per correu electrònic als dubtes plantejats.


1.3. Usuaris

L’accés i / o ús d’aquest portal atribueix la condició D’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i / o ús, les presents condicions d’ús, però, pel simple ús del portal no suposa l’inici de cap relació laboral / mercantil.


1.4. Ús Del Portal I Captació D’Informació

1.4.1. Ús De La Pàgina

La pàgina https://clasesdebateriagonzalocamacho.com (en endavant, el PORTAL) proporciona accés a la informació, serveis i dades (en endavant, “els continguts”) titularitat de L’EMPRESA. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del lloc.

L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts oferts a través del seu portal i, a títol enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per:

a) participar en activitats ill * lícites ,l * legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.;

(b) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic -le. legal, en defensa del terrorisme o atemptant contra els drets humans;

(c) causar danys als sistemes físics i lògics del portal, als seus proveïdors o a tercers, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de causar els danys abans esmentats;

intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L’EMPRESA es reserva el dret de retirar tots els comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no siguin aptes per a la seva publicació.

En qualsevol cas, Gonzalo Camacho no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de les eines de participació que es puguin crear, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

En qualsevol cas, Gonzalo Camacho es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del portal com el present avís legal.2. Propietat intel-lectual I Industrial

L’EMPRESA, per si mateixa o com a cessionari, és propietària de tots els drets de propietat intel * lectual i industrial del seu portal, així com dels elements continguts en el mateix (per exemple, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes informàtics necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), propietat de L’EMPRESA o dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per l’EMPRESA serà considerat una vulneració greu dels drets de propietat intel * lectual o industrial de l’autor.

La reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest portal, amb finalitats comercials, en qualsevol mitjà i per qualsevol mitjà tècnic, queden expressament prohibides sense l’autorització de L’EMPRESA.

L’USUARI es compromet a respectar els drets De Propietat Intel * Lectual I Industrial propietat de l’EMPRESA. Només podrà visualitzar els elements del portal sense la possibilitat d’imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal * lat a les pàgines de L’EMPRESA.3. Exclusió De Garanties i Responsabilitat

L’EMPRESA no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: per errors o omissions en els continguts, per falta de disponibilitat del portal, – que realitzarà parades periòdiques per manteniment tècnic – així com per la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.4. Modificacions

L’EMPRESA es reserva el dret d’efectuar les modificacions que consideri oportunes en el seu portal sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis prestats a través del mateix com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.5. Política D’Enllaços

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzar un hiperenllaç des d’una pàgina d’un altre portal D’Internet a la pàgina DE l’EMPRESA s’han de sotmetre a les següents condicions:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis o continguts del portal sense la prèvia autorització expressa de L’EMPRESA.

– No s’establiran enllaços profunds NI ENLLAÇOS IMG o imatge, ni frames amb el portal DE L’EMPRESA sense la seva prèvia autorització expressa.

– No s’establirà cap declaració falsa, inexacta o incorrecta a la pàgina DE L’EMPRESA, ni sobre els serveis o continguts de la MATEIXA. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, el portal en el qual estigui establert no contindrà cap marca, nom comercial, signe d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a l’empresa, llevat que aquesta ho autoritzi expressament.

L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre L’empresa i el titular del portal o del portal des del qual es fa, ni el coneixement i acceptació de l’empresa dels serveis i continguts oferts en aquest portal o portal.

– L’empresa no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic en el lloc o portal des del qual es faci l’hipervincle, ni de la informació i manifestacions que s’hi incloguin.

El portal POT posar a disposició de l’usuari connexions i enllaços a altres pàgines gestionades i controlades per tercers. Aquests enllaços tenen la funció exclusiva de facilitar als usuaris la cerca d’informació, continguts i serveis a Internet, sense que en cap cas es consideri un suggeriment, recomanació o invitació a visitar-los.

L’EMPRESA no comercialitza, ni dirigeix, ni controla prèviament, ni és propietària dels continguts, serveis, informació i declaracions disponibles en aquests llocs.

L’EMPRESA no assumeix cap tipus de responsabilitat, ni tan sols indirecta o subsidiàriament, pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de l’accés, manteniment, ús, qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts, informacions, comunicacions, opinions, manifestacions, productes i serveis existents o oferts en llocs no gestionats per L’EMPRESA i que siguin accessibles a través de l’EMPRESA.

L’EMPRESA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i / o als serveis oferts sense previ avís, a petició pròpia o per un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.6. Informació General

L’EMPRESA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercitant totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.7. Modificació De Les Presents Condicions I Durada

L’EMPRESA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions dependrà de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.8. Queixes i Dubtes

L’EMPRESA informa que hi ha fulls de reclamació a disposició dels usuaris i clients i que poden enviar un correu electrònic a [email protected] indicant el seu nom i cognoms, el servei o producte adquirit i indicant els motius de la seva reclamació.9. Llei aplicable i Jurisdicció

La relació entre L’EMPRESA i L’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de La ciutat de Barcelona, llevat que la legislació aplicable disposi el contrari.