Política de Privadesa

De conformitat amb el que disposa el Reglament General (UE) Sobre Protecció de Dades, mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa, com USUARI, vostè presta el consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals que proporcioni a través de la pàgina web https://clasesdebateriagonzalocamacho.com (d’ara endavant LLOC WEB) siguin inclosos en un fitxer de “CLIENTS I/O PROVEÏDORS” i “USUARIS WEB”: Responsable del tractament: és Gonzalo Camacho Rodríguez, 47906696L, Carrer Praga Nº6 Barcelona (08024), Barcelona, Espanya, d’ara endavant l’EMPRESA.

L’email de contacte és [email protected] sent la nostra activitat social la intermediació en serveis d’assessorament jurídic, fiscal i laboral, contractant els professionals corresponents per a cada cas, així com l’assessorament financer en matèria d’anàlisi de balanç i comptable.

Aquesta Política de Privadesa serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes al Lloc Web, no sent aplicable per a aquella informació recaptada per tercers en altres pàgines web, fins i tot si aquestes es troben enllaçades pel Lloc Web.

Amb això manifestem el nostre compromís per mantenir i garantir les relacions comercials de forma segura mitjançant la protecció de les dades personals i garantint el dret a la privadesa de cadascun dels usuaris del nostre lloc web.

 

1. Què són les dades personals?

Una petita aproximació és important, per això, l’usuari ha de saber que les dades de caràcter personal serien qualsevol informació relativa a una persona que ens facilita quan visita el nostre lloc web, o en el nostre cas, quan sol·licita pressupost per exemple pel que sol·licitarem determinats dades personals per atendre la vostra sol·licitud.

Addicionalment, quan l’usuari visita el nostre lloc web, determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel proveïdor d’accés a Internet.

 

2. Finalitat, legitimació, categoria de les dades recollides, consentiment per al tractament, menors d’edat

 

2.1. Propòsit

Tal com estableix la normativa, s’informa A l’USUARI que, mitjançant el formulari d’informació, es recullen dades, que són emmagatzemades en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviar comunicacions electròniques, com ara: butlletins informatius, noves entrades (publicacions), ofertes comercials, seminaris gratuïts, així com altres comunicacions que l’EMPRESA consideri interessants per als SEUS USUARIS. Els camps marcats com a obligatoris són imprescindibles per complir la finalitat indicada.

Tal com estableix la normativa, s’informa A l’USUARI que, a través del formulari de venda, es recullen dades, que són emmagatzemades en un fitxer, amb l’exclusiva finalitat d’enviar comunicacions electròniques, com ara: butlletins informatius, noves entrades (publicacions), ofertes comercials, seminaris gratuïts, així com altres comunicacions que l’EMPRESA consideri interessants per als SEUS USUARIS. Els camps marcats com a obligatoris són imprescindibles per complir la finalitat indicada.

En resum, la finalitat és la següent:

La venda i informació sobre productes i serveis relacionats amb els serveis d’assessorament fiscal i jurídic..

Respondre per correu electrònic als dubtes plantejats.

L’acceptació de la política de privacitat, mitjançant el procediment establert, s’entendrà a tots els efectes com la prestació DEL CONSENTIMENT EXPRÉS i INEQUÍVOC de l’USUARI al tractament de dades personals en els termes exposats en aquest document, així com a la transferència internacional de dades que es produeixi, exclusivament per la ubicació física de les facilitats dels prestadors de serveis i encarregats del tractament.

En cap cas es farà un ús diferent que la finalitat per a la qual han estat recollides les dades, ni enviarem informació addicional que l’USUARI no hagi demanat i acceptat expressament.

Amb les dades facilitades per L’USUARI, podrem realitzar periòdicament estudis d’anàlisi per recollir el nombre de visites i l’índex de permanència sense identificar persones concretes en aquest cas. No es realitza cap anàlisi de perfils ni processament de dades a gran escala.

 

2.2. Menors d’edat

Si ets major de tretze anys, pots registrar-te sense el consentiment previ dels teus pares o tutors.

Què passa si ets menor de 14 anys?

En aquest cas, el consentiment dels seus pares o tutors serà condició obligatòria perquè puguem tractar les seves dades personals

Avís: si ets menor de catorze anys i no has obtingut el consentiment dels teus pares, no pots registrar-te al portal per la qual cosa procedirem a denegar la teva petició si en som conscients.

 

2.3. Legitimació

Gràcies al consentiment, podem tractar les seves dades sent un requisit obligatori per poder subscriure’s al portal. Pots retirar el teu consentiment en qualsevol moment que vulguis.

Així mateix, a causa de la relació comercial que pugui unir l’Usuari amb l’empresa un cop adquirit el producte, estarem legitimats per al tractament de dades personals.

 

2.4. Categoria de les dades

Les dades recollides no estan especialment protegides en cap moment, sinó que es troben categoritzats com a dades identificatives.

 

2.5. Temps de retenció de dades

Conservarem les dades de l’usuari durant el temps legalment establert o fins que demani eliminar-los.

 

2.6. Exactitud i veracitat de les dades

Òbviament l’usuari és l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades que enviï, eximint a l’empresa de qualsevol tipus de responsabilitat sobre això.

Com a usuari, ha de garantir l’exactitud i autenticitat de les dades personals facilitades aportant la informació completa i correcta en els diferents formularis de recollida de dades.

 

3. Compliment de la normativa aplicable

L’empresa compleix les directrius del Reglament General De Protecció de Dades (Gdpr) de la Unió Europea. Així mateix, l’empresa informa que compleix Amb La Llei 34/2002 de 11 de juliol, De Serveis De La Societat De la Informació i De Comerç Electrònic i demanarà el consentiment de l’USUARI per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en tot moment.

En compliment del que estableix la normativa, l’informem que les dades facilitades, així com aquelles dades derivades de la seva navegació, podran ser emmagatzemades en els fitxers DE GONZALO CAMACHO i tractades amb la finalitat d’atendre la seva petició i mantenir la relació establerta en els formularis que subscrigui.

Addicionalment, l’USUARI consent el tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-lo, per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, dels productes i serveis de l’empresa.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades per a la finalitat indicada anteriorment, l’USUARI podrà exercir el seu dret d’oposició al tractament de les seves dades en els termes i condicions que es detallen a continuació a l’apartat “Exercici De Drets”.

 

4. Mesures de seguretat

L’EMPRESA l’informa que ha implementat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural. Tot això d’acord amb el que ESTABLEIX el RGPD.

Així mateix, L’EMPRESA ha establert mesures addicionals amb la finalitat de reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en la seva organització. Mantenir contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per garantir el respecte a la privacitat de les dades.

Servidor segur o SSL

En aquesta pàgina s’utilitza un servidor segur o certificat SSL per garantir la seguretat dels usuaris, això implica que el protocol https neix en el hosting de la pàgina a través d’una connexió segura client /servidor. Per comprovar – ho, l’USUARI pot fer clic a la icona de connexió segura del navegador i així conèixer la identitat del lloc visitat. Per tant, en compliment de la normativa, i amb aquesta mesura de seguretat, les dades de l’USUARI no poden ser llegides per ningú excepte pel destinatari autoritzat.

 

5. Exercici de drets

Aquelles persones físiques que hagin facilitat les seves dades a través del portal, podran dirigir-se al titular del mateix amb la finalitat de poder exercir els seus drets d’accés a les seves dades, rectificació o supressió, limitació i oposició respecte de les dades incorporades als seus fitxers de forma gratuïta.

Qualsevol informació que necessitem emmagatzemar, en virtut d’una obligació legal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquestes finalitats en lloc de ser esborrada.

L’interessat podrà exercir els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a L’EMPRESA amb la referència “protecció De Dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva petició a la següent adreça:

Gonzalo Camacho Rodríguez 
47906696L 
Carrer Praga N Eb6 Barcelona (08024), Barcelona, Espanya

També pot exercir els drets, a través del correu electrònic: [email protected]

 

6. Enllaços o enllaços externs

Com a servei als nostres visitants, el nostre lloc pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats pel Lloc. Per tant, el lloc no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs o de les seves pràctiques de privadesa. Si us plau, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs, tingui en compte que les seves pràctiques de privacitat poden diferir de les nostres.

 

7. Modificació de la política de privacitat

L’EMPRESA es reserva el dret a modificar la Seva Política de Privacitat, segons el seu propi criteri, motivada per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència espanyola de Protecció de Dades.

Qualsevol modificació de La Política de Privacitat serà publicada almenys deu dies abans de la seva efectiva aplicació. L’ús de Gonzalo Camacho després d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

 

8. Responsable del fitxer i cessió de dades entre empreses del mateix grup

8.1. Transferència de dades

S’informa que només es podran transferir dades personals amb el mateix domicili social i administrador dins de l’EMPRESA.

 

9. Serveis oferts per tercers en aquesta pàgina

Per prestar els serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat, utilitzem els següents proveïdors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Ajuntament de Barcelona

Arxiu D’etiquetes: Astra

Privacitat de les fonts de rastreig utilitzades en aquest lloc: Google (Analytics)

El lloc també estudia les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit i altra informació en conjunt per entendre millor qui constitueix la nostra audiència i què necessiten. El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els anuncis més rellevants.

L’usuari i, en general, qualsevol persona física o jurídica, podrà establir un hiperenllaç o dispositiu tècnic d’enllaç (per exemple, enllaços o botons) des de la seva pàgina a la pàgina (el “Hiperenllaç”). L’establiment De L’Hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre el portal i el titular del lloc o de la pàgina on s’estableix L’Hipervincle, ni l’acceptació o aprovació per part de https://clasesdebateriagonzalocamacho.com dels seus continguts o serveis. En qualsevol cas, el portal es reserva el dret de prohibir o inhabilitar en qualsevol Moment Qualsevol Hipervincle al Portal.

 

10. No desitja rebre informació comercial de nosaltres o desitja revocar el seu consentiment?

De conformitat amb el que estableix La Llei 34/2002, d ‘ 11 de juny, De Serveis De La Societat De la Informació i De Comerç Electrònic, vostè pot oposar-se com a usuari a l’ús de la seva informació amb finalitats publicitàries, estudis de mercat o desenvolupament d’enquestes de satisfacció en qualsevol moment, així com revocar el consentiment en qualsevol moment (sense efectes retroactius).

Per fer-ho, haureu d’enviar un correu electrònic a l’adreça [email protected] Si ha rebut publicitat per correu electrònic, també pot oposar-se des d’aquest correu electrònic, fent clic a l’enllaç inclòs en el mateix seguint les instruccions que se li proporcionin. Una altra manera més senzilla seria accedir al vostre compte d’usuari i seleccionar les opcions corresponents.

Si us plau, tingui en compte que els nostres sistemes poden requerir un termini de temps que en cap cas superarà les 48 hores perquè la seva oposició o revocació es faci efectiva, entenent-se que durant aquest període de temps podrà continuar rebent missatges.

 

11. Sistemes de captura de dades personals i la seva finalitat

1) Cookies: Quan l’usuari es registra o navega en aquest lloc” “galetes” s’emmagatzemen, l’usuari pot consultar la política de galetes en qualsevol moment per ampliar informació sobre l’ús de galetes i com desactivar-les.

2) formulari de contacte per demanar informació: qualsevol usuari pot demanar informació després d’omplir nom, correu electrònic i telèfon.

3) Sistemes de seguiment utilitzats en aquest lloc: Google (Analytics I Tag Manager), al lloc també s’estudien conjuntament les preferències dels seus usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit i altra informació per entendre millor qui constitueix la seva audiència i què és el que necessita. Podeu consultar la política general de privadesa dels serveis De Google aquí. A Més, Podeu esbrinar Com Google utilitza la informació de llocs o aplicacions que utilitzen els seus serveis aquí.

El rastreig de les preferències dels nostres usuaris també ens ajuda a mostrar-li els anuncis més rellevants, mitjançant L’ús del producte De Google. Segons La política De privadesa De Google, no recopilen dades personals. Tanmateix, si no voleu que s’utilitzin les eines De remàrqueting De Google, podeu desactivar aquesta opció modificant la configuració adequada aquí: https://adssettings.google.com/

Més informació Sobre Com Google utilitza les galetes en la publicitat: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ca

No compartirem, vendrem ni llogarem la vostra informació personal amb altres parts. Podem compartir certa informació amb proveïdors de serveis de tercers autoritzats necessaris per proporcionar alguns serveis.

 

12. Acceptació, consentiment i revocabilitat

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per PART de L’EMPRESA en la forma i per a les finalitats indicades en l’avís legal.

Com ja saps i t’hem informat al llarg d’aquestes polítiques de privacitat, podràs revocar les teves dades en qualsevol moment, però sempre sense caràcter retroactiu.

 

13. Canvis en aquesta política de privacitat

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques del sector. En aquests casos, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva implementació.

© 2023, clasesdebateriagonzalocamacho